O NÁS

Henstav

Firma HENSTAV s.r.o. vznikla v roce 2009. K zásadnímu rozvoji ale došlo až v roce 2012 zaměřením převážně na realizaci staveb charakteru pozemního stavitelství. K původnímu záměru se přidaly stavby vodohospodářské, dopravní a zemědělské. V současné době firma kompletně provádí i stavby průmyslové a občanské s působností po celé ČR.

Firma realizuje stavby kompletní v přímé dodávce nebo i částečné formou subdodávek. Jsme schopni zajistit potřebnou inženýrskou a projektovou činnost. Dlouhodobě spolupracujeme i se zahraničními investory a řešíme celkovou koordinaci jejich staveb.

Při své stavební činnosti klademe největší důraz na kvalitu práce a dodržení předem stanovených termínů. Snažíme se o zavádění nových, ale ověřených progresivních technologií a materiálů.

Budoucnost naší společnosti vidíme v investicích do moderních strojů a technologií. V jednání se zákazníkem jsme maximálně flexibilní, snažíme se o nejvyšší míru jeho spokojenosti a v tomto chceme i nadále pokračovat.

Jsme firmou, která má zavedený integrovaný systém řízení dle platných norem a stojí za námi proškolený a spokojený tým zaměstnanců.

SLUŽBY – ČÍM SE ZABÝVÁME

dopravni-stavby-nahled-sluzby

Dopravní stavby

Naším dalším odvětvím je dopravní stavitelství. Stavíme a opravujeme komunikace, chodníky a parkoviště. Klademe důraz na kvalitu. Snažíme se používat nejen zaručené postupy, ale i ověřené moderní technologie. Naším cílem je v tomto odvětví pracovat rychle, efektivně, abychom co možná nejméně narušovali místní provoz.

zemni-prace-henstav

Zemní práce

Zajišťujeme úpravy terénu, výkopy, strojní práce i v těžkých podmínkách. Naše firma disponuje vlastní technikou, která nám pomáhá provádět zemní práce v relativně velkém rozsahu a objemu. Tam, kde se vyžaduje maximální preciznost, nabízíme ruční práce s pečlivým ohledem na detail. Součástí našich služeb je kromě samotných zemních a výkopových prací přirozeně také odvoz a řádné uložení zeminy po jejich skončení.

zemedelske-stavby-henstav

Zemědělské stavby

Realizujeme stavby pro drůbež, prasata, skot, silážní žlaby a jímky. Dokážeme zprostředkovat vybavení těchto staveb moderní technologií.

vodohospodarske-stavby-henstav

Vodohospodářské stavby

V oblasti vodohospodářských staveb provádíme především výstavby kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Obnovujeme a revitalizujeme rybníky, potoky a říční toky. Zaměřujeme se na funkčnost a bezpečnost. Při práci bereme ohled na okolní krajinu a životní prostředí.

Napište nám!

Zavedený integrovaný systém je zárukou spolehlivosti.

NAŠE PROJEKTY

kompostarna-henstav

KOMPOSTÁRNA

Kontakt – Milan Makula, milan.makula@henstav.cz

recyklace-henstav

RECYKLACE

Kontakt – Milan Makula, milan.makula@henstav.cz

kamerove-zkousky-henstav

KAMEROVÉ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Kontakt – Martin Krůta, martin.kruta@henstav.cz

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Kontakt – Martin Krůta, martin.kruta@henstav.cz

„Energetické úspory ve společnosti HENSTAV“

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013494

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu v kompostárně Všeruby. Úspor bude dosaženo vyřazením dvou kolových nakladačů a areálového sklápěče a jejich nahrazením vhodnějšími a úspornějšími technologiemi. Místem realizace je areál kompostárny na pozemku p. č. 369/25 v k.ú. Myslív u Všerub, který má společnost v dlouhodobém pronájmu.

 

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti zpracovatelského procesu při výrobě kompostu z biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

 

 

Hlavním příčinami problému jsou na jedné straně nevhodnost stávajících technologií pro práci na kompostárně, kdy není možné plně využít kapacitu těchto strojů, na straně druhé současně i výrazná zastaralost všech dotčených technologií, účinnost jejichž motorových jednotek neodpovídá současným možnostem, a tedy dochází k vysoké spotřebě paliva.

Díky realizaci projektu dojde k maximalizaci efektivity a využitelnosti výkonu nových strojů, což v kombinaci s moderními pohonnými jednotkami povede k razantnímu snížení spotřeby primárního paliva (motorové nafty), čímž dojde k zefektivnění procesu kompostování a vylepšení ekonomické bilance celé kompostárny.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce září roku 2020.

logo-web-henstav-clanek

ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI HENSTAV S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na realizaci opatření stavební povahy, kterými bude docíleno energeticky úsporného provozu administrativního objektu v obci Domažlice. Projekt cílí na snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie.

 

 

logo-web-henstav-clanekMPO

KONTAKTY

Jednatel společnosti - Pavel Hendrich

Prokurista společnosti - Vendula Krumlová

vendula.krumlova@henstav.cz

Příprava staveb - Dominika Heřmanová

Ekonomické oddělení - Alena Matulková

Kompostárna, Recyklace - Milan Makula

milan.makula@henstav.cz

KONTAKTUJTE NÁS

SÍDLO

V koutě 630 330 08 Zruč-Senec

POBOČKA

Kozinova 299 344 01 Domažlice